ข่าวล่าสุด

ความคืบหน้าโครงการ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All)เปิด 12 แผนงานในระยะนำร่อง 14 กม. และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All)เปิด 12 แผนงานในระยะนำร่อง 14 กม. และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดงานนิทรรศการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) จัดงานนิทรรศการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เผยแนวคิดผังแม่บท 57 กม. และระยะนำร่อง 14 กม. มุ่งพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ชุมชนวัดเทวราชกุญชรเป็นต้นแบบ

สจล., มข. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แถลงความคืบหน้าของโครงการฯ และเปิด “ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาและสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ซึ่งเป็นการฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์และทางเดินริมเจ้าพระยา โดยกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนทุกคน ทุกระดับ ให้สามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดังเช่นในนานาประเทศ โดยมุ่งเน้นและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและยั่งยืน ที่ปรึกษาแจงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา พร้อมเปิด ”ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา” เชื่อมโยง 33 ชุมชน สร้างเสริมองค์ความรู้แม่น้ำกับประชาชน เผยแบบแนวคิดตามแผนแม่บท 57 กิโลเมตร จะเสร็จเดือนกรกฎาคม 2559 และแบบแนวคิดระยะนำร่อง 14 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2559 พร้อมเตรียมเปิดเวทีสาธารณะ (ครั้งที่ 2) วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ดูทั้งหมด

ที่มาและความสำคัญ

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเมืองทั่วโลกมุ่งเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับประชาชน ที่ผ่านมาประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างจำกัด ขณะที่นับวันแม่น้ำเจ้าพระยาจะเสื่อมโทรม เป็นที่ทิ้งขยะ น้ำเสียจากโรงงานและชุมชน มีการบุกรุกแม่น้ำ คูคลอง คุณภาพชีวิตของชุมชน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำ มาจากหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรและพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำสำหรับประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคุณภาพชีวิต เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอันใกล้ด้วย

อ่านต่อ...

วิดีโอล่าสุด

เฟซบุ๊ก

เอกสารดาวน์โหลด

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253