พื้นที่ศึกษาโครงการ

 
  •    ระยะนำร่อง 2 ฝั่ง ระยะทางรวม 14 กม. จากสะพานพระราม 7 จนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  •    แผนแม่บท 2 ฝั่ง ระยะทางรวม 57 กม. จากสะพานพระราม 7 จนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
 
 
 
 
                                        
                                            
 
111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253