แผนการดำเนินงาน

 

การดำเนินงานสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

งานส่วนที่ 1  งานศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางสองฝั่งรวม 57 กม. จากสะพานพระราม 7                          ถึง สุดเขตกรุงเทพมหานคร

งานส่วนที่ 2  งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำ                    เจ้าพระยา ช่วงจากสะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระปิ่นเกล้า รวม 14 กม.

งานส่วนที่ 3  ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 
 
 
 
 
 
 
 
111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253