โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเวิร์คช็อป เรื่อง แผนความร่วมมือและบริหารจัดการ

6 ส.ค.59 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเวิร์คช็อป โดย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี และทีมงานให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่อง แผนความร่วมมือและบริหารจัดการ เช่น ความปลอดภัย การดูแลรักษาพื้นที่ และอื่นๆ

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253