ห้องเรียนเรากว้างเท่าโลก...งานค่ายเยาวชนเรียนรู้และถ่ายภาพมรดกเจ้าพระยา จัดโดย ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา ร่วมกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และสถาบัน V Junior Academy

ห้องเรียนเรากว้างเท่าโลก...งานค่ายเยาวชนเรียนรู้และถ่ายภาพมรดกเจ้าพระยา จัดโดย ศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา ร่วมกับโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และสถาบัน V Junior Academy

น้องๆ วัยประถมปลายจาก 16 ชุมชนและโรงเรียนสองฝั่งแม่น้ำมาร่วมงาน ประสบการณ์สืบค้นสิ่งดีมีคุณค่าในชุมชน ร่วมมือกันดูแลแม่น้ำของทุกคน เรียนรู้เทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพ การปรับแต่งค่าในสถานะการณ์ต่างๆ กับทีมผู้เชี่ยวชาญ สนุกสนานกับการเดินลัดเลาะ และล่องเจ้าพระยา เก็บภาพประทับใจและรอยยิ้มมาแบ่งปันกันในนิทรรศการ

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253