ประชุมหารือกลุ่มย่อยกับหลายชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา เกี่ยวกับความคืบหน้าของแบบพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ

04 ส.ค. 59 สจล.และมข.ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดย อ.รณฤทธิ์ ธนโกเศศ และทีมงาน ประชุมหารือกลุ่มย่อยกับหลายชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา เกี่ยวกับความคืบหน้าของแบบพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253