ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ตู้ปณ. 90 บางซื่อ กทม. 10800
ชื่อ:
อีเมล:
ถึง:
เรื่อง:
รายละเอียด:

คำนวนการเดินทางจากตำแหน่งที่คุณอยู่


หรือ

วิธีการเดินทาง

- รอยืนยันข้อมูล -

สำนักการโยธา กทม.

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253

ที่ปรึกษาโครงการศึกษา สำรวจและออกแบบเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เลขที่1 ซอยฉลองกรุง 1 เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 088-096-3888
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ โทร 081-899-3599, 086-341-6568

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253