พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

 ช่วงนำร่อง 2 ฝั่ง 14 กม.

จากสะพานพระราม 7 - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 แผนแม่บท 2 ฝั่ง 57 กม.

จากสะพานพระราม 7 จนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

(เขตบางนา)

 
 
 
 
                                        
                                            
© 2016 Chao Phraya for All.com
111 Bangkok Metropolitan Administration 2 Building 1 (Department of Public Works)
Mitmaitri road, DIN daeng, Bangkok 10400
Call +662-246-0253