ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนกรกฎาคม 2559

แถลงข่าวงานนิทรรศการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเมื่อวันที่ 8 กค. 2559  ณ ลานใต้สะพานพระราม 8

07.07.59 Thairath_1.pdf

08.07.59 Dailynews_1.pdf

09.07.59 Bangkokpost.pdf

 
 

11.07.59 Thaipost.pdf

14.07.59 Naewna.pdf

14.07.59 Siam Sport.pdf

 

แถลงข่าวเปิด 12 แผนงานในระยะนำร่อง 14 กม. และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) 

01.08.59 Thairath_1.pdf

01.08.59 Thairath_2.pdf

21.07.59 Krungthep Turakij.pdf

22.07.59 Krungthep Turakij.pdf

22.07.59 Krungthep Turakij_1.pdf

22.07.59 Post Today.pdf

22.07.59 Thaipost.pdf

22.07.59 Thairath.pdf

22.07.59 Daily News.pdf

25.07.59 Post Today.pdf

25.07.59 Siamrath.pdf

27.07.59 KhaoSod.pdf

27.07.59 M2F.pdf

28.07.59 Krungthep Turakij.pdf

28.07.59 Prachachart Turakij.pdf

28.07.59 Siamrath.pdf

28.07.59 Thaipost.pdf

30.07.59 KhaoSod_1.pdf

30.07.59 KhaoSod_2.pdf


ข่าวลงพื้นที่ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซอยจรัญ 94 บางพลัด

28.07.59 Krungthep Turakij_2.pdf

27.07.59 Khaosod (Morning).pdf

27.07.59 Khaosod (Morning)_1.pdf

28.07.59 siamrath.pdf

30.07.59 Khaosod (Morning).pdf


ข่าวลงพื้นที่และเสนอแบบชุมชนจรัญ72 วัดอาวุธ

01.08.59 Thairath_1.pdf

01.08.59 Thairath_2.pdf

27.07.59 Khaosod.pdfแกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253