ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนกันยายน 2559

เผยโฉมทางเดินริมเจ้าพระยา ใช้เดิน-ปั่นจักรยาน ชมวิว ความกว้าง 7-10 ม. 

07.09.59 Dailynews.pdf


แถลงสัมภาษณ์ เรื่อง สจล.มีแบบเดียวและเตรียมจัดงานรับฟัง ในวันที่ 9 ก.ย. 59 และเผยความคืบหน้าของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย

06.09.59 Krungthep Turakij.pdf

07.09.59 ASTV Manager 360.pdf

07.09.59 Thairath.pdf

08.09.59 Dailynews.pdf

08.09.59 Thaipost.pdf


โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจัดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 

09.09.59 Post Today.pdf

09.09.59 Post Today_1.pdf

10.09.59 Matichon_1.pdf

10.09.59 Matichon_2.pdf

10.09.59_The nation.pdf

12.09.59 Thaipost.pdf


งานล่องเรือ 12 ก.ย. 59 เสวนาเรื่อง “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน…ทุกคนเพื่อเจ้าพระยา”

09.09.59 Dailynews.pdf

13.09.59 Bangkokpost.pdf

13.09.59 Banmuang.pdf

13.09.59 Khaosod.pdf

13.09.59 Krungthep Turakij.pdf

13.09.59 Naewna.pdf

13.09.59 Siamrath.pdf

13.09.59 Thaipost.pdf

13.09.59 Thairath.pdf

16.09.59 Pimthai.pdf


แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการออกแบบ “วิมานพระอินทร์” ว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบและพร้อมถอนออกจากรายงานที่เสนอกทม.

14.09.59 ASTV Manager 360_ Grade A copycat.pdf

15.09.59 Khaosod.pdf

15.09.59 Matichon.pdf

15.09.59 Post Today.pdf

16.09.59 Bangkokpost.pdf

16.09.59 Khaosod.pdf

16.09.59 Matichon.pdf

16.09.59 Matichon_1.pdf

16.09.59 Matichon_2.pdf

17.09.59 Matichon_1.pdf

17.09.59 Matichon_2.pdf

18.09.59 Krungthep Turakij.pdf

18.09.59 Matichon.pdf

19.09.59 Matichon_1.pdf

19.09.59 Matichon_2.pdf


สภาสถาปนิกโดย คุณเจตกำจร พรหมโยธี นายก ให้ความเห็นกรณีวิมานพระอินทร์ และการที่มหาวิทยาลัยรับงานโครงการภาครัฐ

17.09.59 Matichon.pdf

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253