ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนพฤษภาคม 2559

1.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 20.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.สยามรัฐ 20.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 21.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.ไทยรัฐ (บ่าย) 21.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.มติชน (เช้า) 21.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.มติชน (บ่าย) 22.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.สยามกีฬา 23.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 24.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.แนวหน้า 24.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.ข่าวสด (เช้า) 24.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.เดลินิวส์ (เช้า) 24.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.เดลินิวส์ (บ่าย) 25.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.บ้านเมือง 25.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.ไทยโพสต์ 28.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 30.05.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน


2.งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา วันที่ 29.05.59

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 28.05.59 งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 30.05.59 งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา

นสพ.ไทยรัฐ (บ่าย) 30.05.59 งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 30.05.59 งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยา


3. SCOOP "ฟื้นฟูสองฝั่งเจ้าพระยา 57 กิโลเมตร" เพื่อทุกคน?

นิตยสาร Econ News (7 หน้า) 25.05.59 สกู๊ป "ฟื้นฟูสองฝั่งเจ้าพระยา 57 กิโลเมตร" เพื่อทุกคน?


4.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอเพิ่มเวลาจากเดิม 7 เดือนตามสัญญา โดยจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าระยะเวลาอาจไม่ได้ผลการศึกษาเชิงลึก ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อาจเสนอให้กรุงเทพมหานครขอขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 4 - 5 เดือน โดยจะต้องพิจารณาจากสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ในส่วนนี้ก็เหมือนการจัดจ้างทั่วไปที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาว่าเงื่อนไขในการขยายเวลาสัญญาจ้างหรือไม่

นสพ.ไทยรัฐ (บ่าย) 04.05.59 ขอขยายเวลาการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมอีก 4 - 5 เดือน

 

นสพ.คมชัดลึก (เช้า) 09.05.59 ขอขยายเวลาการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมอีก 4 - 5 เดือน

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253