ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนมิถุนายน 2559

1.สกู๊ปข่าว "ชูกระบวนการโบราณคดี นำร่องแผนแม่บทพัฒนาเจ้าพระยา"

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 01.06.59 ชูกระบวนการโบราณคดีนำร่องแผ่นแม่บทพัฒนาเจ้าพระยา


2.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.คมชัดลึก (เช้า) 04.06.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

นสพ.คมชัดลึก (บ่าย) 04.06.59 เปิดเพิ่ม 5 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน


3.สกู๊ปข่าว "เจาะใจอาสาสมัครรักษ์เจ้าพระยา ผนึกกำลังสืบสานมรดกวัฒนธรรม"

นสพ.สยามรัฐ 05.06.59 เจาะใจอาสาสมัครรักษ์เจ้าพระยา ผนึกกำลังสืบสานมรดกวัฒนธรรม


4.แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 16.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดลินิวส์ (เช้า) 16.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (เช้า) 16.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดอะเนชั่น 16.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดลินิวส์ (เช้า) 17.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดลินิวส์ (บ่าย) 17.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (บ่าย) 17.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ไทยโพสต์ 17.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 20.06.59 แถลงความคืบหน้าโครงการฯ ลงพื้นที่ 33 ชุมชน ร่วมออกแบบและพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253