ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2559

1.งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29.03.59

30.03.59 ไทยรัฐ(เช้า) งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

30.03.59 Dailynews งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

30.03.59 M2F งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

30.03.59 Krungthep Turakij งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

30.03.59 Khaosod งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

31.03.59 Matichon งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

31.03.59 Dailynews2 งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

2.งานแถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น เมื่อวันที่ 23.03.59

นสพ.ไทยโพสต์ 24.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 24.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.เดลินิวส์ (เช้า) 24.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.เดอะเนชั่น 24.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.ไทยรัฐ (บ่าย) 25.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.มติชน (บ่าย) 25.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 25.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.สยามรัฐ 25.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.ข่าวสด (เช้า) 25.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

นสพ.ไทยโพสต์ 25.03.59 แถลงสัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง 7 ประเด็น


3.ภาพข่าวการพบปะหารือผู้นำชุมชน 4 เขตในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ข่าวสด (เช้า) 15.03.59 การพบปะหารือผู้นำชุมชน 4 เขตในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.สยามรัฐ 15.03.59 การพบปะหารือผู้นำชุมชน 4 เขตในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4.ภาพข่าวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสจล. จับมือ ม.นวมินทราธิราช พัฒนาพื้นที่ริมน้ำหน้าอาคารเป็นทางสัญจร ศูนย์กู้ภัยช่วยเหลือทางน้ำ และพิพิธภัณฑ์วังสามเสน

27.03.59 สยามกีฬา สจล.จับมือนวมิทราธิราชพัฒนาพื้นที่ริมน้ำหน้าอาคาร








แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253