ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนสิงหาคม 2559

โชว์แผนพัฒนา และรับฟังความเห็นชุมชน แปลนริมแม่น้ำที่วัดอาวุธวิกสิตาราม

01.08.59 Thairath_1.pdf

01.08.59 Thairath_2.pdf


นำแบบลงพื้นที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน ถนนดาวข่าง ตอกย้ำการพัฒนาพื้นที่บนฐานมรดกวัฒนธรรม

04.08.59 Krungthep Turakij.pdf

05.08.59 Khaosod.pdf

05.08.59 The Nation.pdf


ลงพื้นที่เปิดแปลนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 94

02.08.59 ASTV Manager 360.pdf

02.0859 Siamrath.pdf

02.0859 Thaipost.pdf


ลงพื้นที่และนำเสนอแบบแปลนการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งย่านบางอ้อ ที่หมู้บ้านมัสยิดดารุ้ลอิหซาน ซอยจรัลสนิทวงศ์ 94

23.08.59 ASTV Manager 360.pdf


แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253