ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดือนเมษายน 2559

1.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสจล. จับมือ ม.นวมินทราธิราช พัฒนาพื้นที่ริมน้ำหน้าอาคารเป็นทางสัญจร ศูนย์กู้ภัยช่วยเหลือทางน้ำ และพิพิธภัณฑ์วังสามเสน

นสพ.แนวหน้า 11.04.59 สจล.จับมือนวมิทราธิราชพัฒนาพื้นที่ริมน้ำหน้าอาคาร


2.ข่าวประชาสัมพันธ์กทม. - สจล. แถลงข่าว “234 ปี กรุงเทพฯ ฟื้นฟูแม่น้ำพัฒนาภูมิทัศน์และทางเดิน-ปั่น ในโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาเผยเตรียมตั้งศูนย์การเรียนรู้เจ้าพระยา ให้ทุกส่วนได้เรียนรู้

นสพ.แนวหน้า 08.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ข่าวสด (เช้า) 09.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ข่าวสด (บ่าย) 09.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.สยามรัฐ 11.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 16.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.บางกอกโพสต์ 21.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 27.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดอะเนชั่น 04.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ 29.04.59 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


3.ภาพข่าวกทม. - สจล. แถลงข่าว “234 ปี กรุงเทพฯ ฟื้นฟูแม่น้ำพัฒนาภูมิทัศน์และทางเดิน-ปั่น ในโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาเผยเตรียมตั้งศูนย์การเรียนรู้เจ้าพระยา ให้ทุกส่วนได้เรียนรู้

นสพ.แนวหน้า 04.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (เช้า) 05.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (บ่าย) 05.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 05.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.สยามรัฐ 06.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.สยามกีฬา 07.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.คมชัดลึก (เช้า) 13.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.คมชัดลึก (บ่าย) 13.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.บ้านเมือง 15.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 18.04.59 ภาพข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


4.ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมประชาสัมพันธ์งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 

นสพ.เดลินิวส์ (เช้า) 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดลินิวส์ (บ่าย) 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ข่าวสด (เช้า) 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (เช้า) 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.บางกอกโพสต์ 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.เดอะเนชั่น 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ไทยโพสต์ 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (บ่าย) 13.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 12.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.มติชน (บ่าย) 13.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 15.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.คมชัดลึก (บ่าย) 15.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 19.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 25.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นสพ.สยามรัฐ 08.04.59 แถลงความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


 

5.โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมและความยั่งยืน พร้อมศึกษา IEE และ EIA

นสพ.คมชัดลึก (เช้า) 16.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.คมชัดลึก (บ่าย) 16.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.ไทยรัฐ (เช้า) 23.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.โพสต์ทูเดย์ 23.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 23.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.ข่าวสด (เช้า) 23.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.มติชน (บ่าย) 24.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

นสพ.ไทยโพสต์ 25.04.59 งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1


6.99 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับบทบาทในการพัฒนาประเทศ สจล. ชี้แจงกรณีรับงานเป็นที่ปรึกษาโครงการของรัฐ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

นสพ.ผู้จัดการรายวัน 29.04.59 ชี้แจงกรณีสจล.รับงานโครงการของรัฐได้หรือไม่

 

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253