ภาพข่าวงานแถลง 234 ปีกรุงเทพฯ ฟื้นฟูแม่น้ำพัฒนาภูมิทัศน์และทางเดิน-ปั่น ในโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา


นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ), รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา, ผศ.นพปฏล สุวัจนานนท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม สจล., อาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชุมชน และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมแถลงข่าว “เดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา” ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้มอบหมาย สจล. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 57 กม. และพื้นที่นำร่องสองฝั่งรวม 14 กิโลเมตรจากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แนวคิดหลัก "เจ้าพระยาเพื่อทุกคน" (Chao Phraya for All) โดยฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ และทางเดิน-ปั่นจักรยานบางส่วนเลียบแม่น้ำ บางส่วนวกเข้าพื้นดินริมฝั่ง เชื่อมต่อนันทนาการ วัฒนธรรม พื้นที่สีเขียวและระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแม่น้ำได้อย่างเท่าเทียมกัน

 

------------------------------------------------------------------

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

Facebook : Chao Phraya for All

Tel.     : ประภาพรรณ 081-899-3599, สโรบล 086-341-6568

E-mail  : brainasiapr@gmail.com, chaophrayaforall@gmail.com        

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253