ตัวแทนจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมประชุมหารือและนำเสนอแบบต่อหน่วยงานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ทีมงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหารือและนำเสนอแบบต่อหน่วยงานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นผู้เช่าของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253