*เชิญเข้าร่วม* งานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น ถึง 12.00 น. ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้นล่าง หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253