ประชุมหารือความคืบหน้าการออกแบบพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับหมู่บ้านมัสยิดดารุ้ลอิหซาน ซอยจรัลสนิทวงศ์ 94

19 ส.ค. 59 ประชุมหารือความคืบหน้าการออกแบบพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับหมู่บ้านมัสยิดดารุ้ลอิหซาน ซอยจรัลสนิทวงศ์ 94 ย่านบางอ้อ โดยได้รับเกียรติจากท่านอิหม่าม ผู้นำชุมชน และชาวชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น ด้วยวิถีมุสลิมต้องการความสงบและลักษณะของคุ้งน้ำเป็นลานตะพักที่สะสมตะกอนเป็นดินงอกได้ง่าย ท้องน้ำตื้น ดั้งเดิมชายน้ำบริเวณนี้เคยเป็นที่พักซุงขนาดใหญ่จากภาคเหนือ จึงขอให้วางทางเดินห่างจากแนวเขื่อนอย่างน้อย 6 เมตร

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253