ประชุมความร่วมมือ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กับ สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา

19 ส.ค. 59 ประชุมความร่วมมือ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กับ สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย เรือด่วน เรือลากจูง เรือท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ทำรายได้ให้ประเทศปีละ 3 แสนล้านบาท นำโดย นาวาโท ปริญญา รักวาทิน นายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา , สจล.มี ผศ..นพปฏล สุวัจนานนท์ และทีมงานได้ร่วมประชุมสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว ณ ห้องเมียนมาร์ โรงแรมชางกรีล่า

ในภาพรวม ทางสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา สนับสนุนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมีความพอใจที่โครงการฯได้พัฒนารูปแบบ ซึ่งไม่ได้เป็น Super Structure อย่างที่หลายฝ่ายกังวลกัน ที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่เห็นความสำคัญและมาดูแลแม่น้ำคูคลอง เท่านี้มาก่อน อยากให้พัฒนาลงรายละเอียดในขั้นตอนผังเฉพาะต่อไปอีก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ ระบบสนับสนุน Feeder System ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงแม่น้ำและทางเดินได้ตลอดระยะ 14 กม.

การพัฒนาริมฝั่งขอให้รวมถึงสิ่งที่ “ อยู่ใต้น้ำ” ด้วย เช่น ฝั่งตรงข้ามวัดวิมุติยาราม เคยเป็นท่าเรือของเรือ River Sunset ที่ปิดกิจการไปแล้ว ทำให้การจราจรทางน้ำมาพลุกพล่านในฝั่งตรงข้าม เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ, หน้าวัดราชาธิวาส เป็นโคลนตม เรือจอดไม่ได้ นับ10 ปีแล้วที่ไม่มีการพัฒนาขุดลอกแม่น้ำ เป็นต้น

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253