พบเจ้าอาวาสและประธานชุมชนวัดวิมุตยาราม

ได้อธิบายถึงมติชุมชนครั้งที่ผ่านมาเป็นการทบทวนและความคิดเห็นของท่านเจ้าอาวาสที่มีต่อโครงการ สถาปนิกได้นำเสนอ 2ทางเลือก ทางเลือกที่1 สร้างทางเดินทางจักรยานชิดแนวเขื่อน ทางเลือกที่2 สร้างห่างจากแนวเขื่อน 3-5เมตร ชุมชนมีความเห็นพ้องกันในทางเลือกที่ 2 สถาปนิกเสนอแบบการพัฒนาคลองสวย โดยขยาย พื้นที่ทางเดินริมคลองละมุดให้กว้างกว่าปัจจุบัน ชุมชนไม่ตอบรับความคิดของสถาปนิก ไม่ต้องการ เจ้าอาวาสได้แจ้งว่าเขื่อนที่วัด กทม เป็นผู้สร้างให้แต่โบสถ์ทางวัดสร้างเอง สถาปนิกนำเสนอการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณที่จอดรถในปัจจุบัน โดยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เสริมด้วยการปลูกต้นไม้ จัดระเบียบพื้นที่จอดรถยนต์ เจ้าอาวาสตอบรับแนวความคิดนี้และเกิดประโยชน์กับพื้นที่บริเวณโดยรอบและริมน้ำ และขอให้คณะทำงานไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ โรงเลื่อยที่เช่าที่ธรณีสงฆ์ และผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ติดกันแต่เป็นที่กรมธนารักษ์  ควรทำทางเดินเป็นยกระดับให้เรือสามารถลากซุงเข้ามาได้เพราะเขาขนส่งไม้มาทางน้ำหลายสิบปีแล้วเกรงว่าโครงการจะกระทบผู้ประกอบการโรงเลื่อย

1111

          ในอดีตพื้นที่ของวัดมีหมุดหลักเขตในแม่น้ำ 1.5 เมตร ต่อมาการกัดเซาะแนวตลิ่งจากกระแสน้ำและเรือที่มีการขับเคลื่อนระดับน้ำสูงเรือด่วนต่างๆ ทำให้เกิดคลื่นกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่วัดถูกร่นเข้ามาจนถึงปัจจุปันอนุญาตให้ทำทางเดินทางจักรยานนอกเขื่อนให้ออกแบบและทำศาลาท่าน้ำและประตูเปิด-ปิดด้วย ขอให้ออกแบบศาลาท่าน้ำมาให้ดูพร้อมแบบทางเดินทางจักรยานในครั้งต่อไปด้วย เจ้าอาวาสกล่าวถึงผู้อำนวยการเขตบางพลัดคนก่อน เคยมาพูดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัดโดยจัดงานแสดงแสงสีเสียงแบบ จ.กาญจนบุรี เพราะวัดวิมุตมีหลวงพ่อรอดและโบสถ์ที่ไม่โดนระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 มาพูดไว้แล้วก็หายไป โครงการนี้มาบอกจะพัฒนาทางเดินทางจักรยาน ก็ขอให้ดำเนินการให้สำเร็จเพราะมีประโยชน์แต่โทษก็มีคือผู้คนแปลกหน้า ผู้ร้ายขโมยก็ต้องระวัง เพราะจะมีคนมาเดินบนทางนี้ทั้งวันยันค่ำมืด

2222

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253