ประชุมหารือชุมชนเทวราชกุญชร บ้านปูนและมัสยิดบางอ้อ


นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น คลี่คลายข้อกังวล และชี้แจงทำความเข้าใจว่าเราพัฒนาพื้นที่และชุมชนบนฐานมรดกวัฒนธรรม ที่คำนึงถึงนิเวศทางธรรมชาติและนิเวศทางสังคม อัตลักษณ์ชุมชน connect เชื่อมต่อด้วยทางเดินที่อาจเลียบน้ำ หรือทางเดินบนพื้นดินนั้น แล้วแต่ความเห็นชอบของชุมชนและความเหมาะสมพื้นที่นั้นๆ พร้อมทั้งแนวคิดฟื้นฟูนิเวศชายฝั่งและภูมิปัญญาไทย 15 ชุมชนริมแม่น้ำจะรวมตัวเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันกับ สจล.ต่อไป

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253