ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือกับทีมงาน สจล.และมข.ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ( Chao Phaya for All) มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อโครงการ

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชนให้มีลักษณะหย่อมพื้นที่ และกระจายตัวอยู่ในแต่ละชุมชน เพราะทำให้เกิดการใช้งานบ่อย (บ่อยกว่าสวนสาธารณะขนาดใหญ่) ซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่า

• การพิจารณาเรื่องลดระดับเขื่อน สามารถดำเนินการได้เพื่อเปิดมุมมองที่สวยงามของแม่น้ำและเมือง โดยเตรียมเรื่องป้องกันน้ำท่วม (ซึ่งไม่ได้เกิดบ่อย) ด้วยการใช้แนวคิดให้ประชาชนร่วมกันก่อกำแพงกั้นน้ำเอง ในช่วงที่จะเกิดน้ำท่วม

• เรื่องอาคารเก่าหรือ สิ่งที่อยากจะเก็บ สามารถออกแบบให้เกิดพื้นที่อาคารใหม่ที่ครอบอาคาร/พื้นที่เก่าที่ต้องการเก็บได้

• การพัฒนาจะทำให้พื้นที่มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งจากรถไฟฟ้าและทางเชื่อมต่อเลียบแม่น้ำ เพราะการเข้าถึงที่สะดวกขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีโอกาสเติบโตได้แบบถนนสุขุมวิท

• ควรมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่ได้ลงทุนก่อสร้างเส้นทางเชื่อมพื้นที่นี้ โดยนำพื้นที่ของรัฐให้เช่า จะทำให้รัฐได้ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภค

• สำหรับพื้นที่รุกล้ำแม่น้ำ น่าจะต้องสร้างพื้นที่อยู่อาศัยรองรับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนมากนัก

• การพัฒนาโครงการฯ เพื่อสาธารณะให้ประเมินประโยชน์คุณค่าตรงความต้องการ

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253