ทีมงานพัฒนาโครงการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya For All) การเข้าพบพระเลขาเจ้าอาวาสวัดสามพระยาเพื่อแจ้งข้อมูลโครงการฯ โดยขอความคิดเห็น และนมัสการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

ทีมงานพัฒนาโครงการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya For All) การเข้าพบพระเลขาเจ้าอาวาสวัดสามพระยาเพื่อแจ้งข้อมูลโครงการฯ โดยขอความคิดเห็น และนมัสการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ดังนี้
• ทางพระเลขาฯ และ ตัวแทนชุมชน เสนอให้ทำผังในการออกแบบเส้นทางในการสัญจร คือ 1.ผังทางเลียบแม่น้ำ 2.ผังทางเชื่อมจากเส้นทางเดินของชุมชนปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจง่าย
• บริเวณทางเข้าชุมชน เคยมีศาลาที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในชุมชนจอดเรือ ต่อมามีการย้ายศาลาเพื่อทำการสร้างตึกแถวทำให้บริเวณนั้นขาดอัตลักษณ์ ดังนั้นมีการเสนอแนะให้ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าชุมชนและถนนสามเสน 5 จากท่านั้นมาถึงวัดให้น่าสนใจมากขึ้น
• การดูแลเรื่องน้ำขังในช่วงฝนตกหนักเพราะทุกครั้งที่ฝนตก พระอุโบสถจะมีน้ำขังระบาย
• การดูแลเรื่องความปลอดภัย

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253