ทีมโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya For All) ร่วมปรึกษาหารือกับผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขา สามเสน

การพัฒนาทัศนียภาพให้สวยงาม เช่นการดูแลเรื่องขยะในแม่น้ำ การจัดระบบบ้านเรือนที่ยื่นนอกเขื่อน 
• การออกแบบพื้นที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เช่นในอนาคตทางแม็คโครใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะมีการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงสุด การออกแบบพื้นที่วัดจันทร์สโมสรซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253