ทีมโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya For All) ร่วมปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้านวัดเซ็นต์ฟรัง

          การเข้าพบผู้นำหมู่บ้านวัดเซ็นต์ฟรัง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาชุมชนมิตตคาม1 ที่ สจล. กำลังดำเนินการ ชาวบ้านเซ็นต์ฟรังดีใจที่มีโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะเป็นโอกาสในการจัดระเบียบพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น


แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253