โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประชุมหารือกับชาวชุมชนท่าน้ำสามเสน(ดาวข่าง)

                 โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประชุมหารือกับชาวชุมชนท่าน้ำสามเสน(ดาวข่าง) วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีแนวคิดพัฒนาชุมชนเป็นตลาดคนเดินแนวอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ชุมชน ฟื้นฟูบ้านไม้และพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน เช่น หน่ำเชียงโอเลี้ยง 100 ปี และอื่นๆ ตลอดจนฟื้นฟูท่าเรือและศาลาชุมชน รวมถึงทางเดินเดิมริมน้ำภายในของชุมชน ขอให้เป็นลานกิจกรรมส่วนกลางของชุมชน ส่วนทางเดินภายนอกควรมีทางลาดสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้แนวทางพัฒนาจะสอดคล้องกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและยินดีสนับสนุนโครงการของภาครัฐ

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253