ประชุมหารือกับชุมชนท่าน้ำสามเสน (ดาวข่าง)

ประชุมหารือกับชุมชนท่าน้ำสามเสน (ดาวข่าง)  วันที่ 24 ก.ค.2559

ในบรรยากาศของความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่และลานกิจกรรมระหว่างชุมชนท่าน้ำสามเสน (ดาวข่าง) และ ทีมงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เต็มไปด้วยมิตรภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังทางบวก ที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยั่งยืนของเราในอนาคต โดยมีแนวคิดพัฒนาตลาดคนเดิน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ลานกิจกรรมพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน และอนุรักษ์บ้านไม้และคลองเล็กให้เรือเข้าออกได้

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253