ประชุมหารือกับ 4 ชุมชนเขตบางซื่อและสถานีตำรวจบางโพ

วันที่ 14 ก.ค. 2559 การประชุม ครั้งที่ 2 กับ 4 ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางซื่อ และสถานีตำรวจบางโพ 
ผู้แทนชุมชนทั้ง 4 แห่ง เขตบางซื่อและสน.บางโพร่วมประชุมหารือแบบร่างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและเส้นทางเชื่อมต่อ ซึ่งมาจากการสืบค้นอัตลักษณ์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และความต้องการของชุมชน ชาวชุมชนเห็นด้วยกับแผนปรับปรุงลานวัดริมน้ำ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมแบบร่างแนวเส้นทางการเชื่อมต่อทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการเดินทางที่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแยกบางโพ ที่กำลังจะมีสถานีรถไฟฟ้า BTS ทางเดินเลียบนี้จะช่วยชาวชุมชนได้มาก เพราะไม่ต้องใช้ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ที่รถจอแจ ซอยคับแคบ และเชื่อมเส้นทางเดินเข้าสู่วัดทั้ง 4 แห่ง ส่วนทางสน.บางโพ ขอให้ออกแบบโรงจอดเรือ เพื่อให้มีมาตรฐานและสวยงามสอดคล้องกับทางเดินของโครงการฯ สิ่งที่ชาวชุมชนต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ เครื่องออกกำลังกาย (ชุดเดิมชำรุด) ปรับปรุงทางเลียบคลองสามเสนให้สวยงามขึ้น

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253