ผู้จัดการโครงการฯ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเนชั่นทีวี และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ

  

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  รศ.ดร. สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการฯ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเนชั่นทีวีถึงแนวคิดของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อการสัญจร ศูนย์กู้ภัยช่วยเหลือทางน้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยกู้ภัยในการเข้าช่วยเหลือกู้ภัยชุมชนและประชานสองฝั่งแม่น้ำได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องฝ่าการจราจรบนถนนที่ติดขัด พร้อมแผนงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่วังสามเสน

 
 
 
 
 
 

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253