แถลงชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา, รศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร คณะทำงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และคุณวรพจน์ บุตรลพ ประชาชนในหมู่บ้านและคณะกรรมการสภาภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ แถลงเรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีแนวคิดหลักคือ เจ้าพระยาเพื่อทุกคน (Chao Phraya for All) มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมอบเป็นพื้นที่สาธารณะแก่ประชาชนทุกคนทุกระดับ ส่วนจะสร้างถนนคอนกรีต และกำแพงสูงกว่า3 เมตร จากแนวเขื่อนเดิมของกทม.นั้น ยังไม่มีข้อสรุป เพราะยังไม่มีรูปแบบ และงบประมาณที่ชัดเจน สจล. และ มข. ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2559 จะทำการศึกษาวิจัยทางวิชาการ สำรวจและออกแบบใหม่ทั้งหมด ไม่ได้ยึดโยงกับข้อมูลตัวเลขที่ผ่านมา และชี้แจง 7 ประเด็น ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ร้านทรูคอฟฟี่ สยามสแควร์ ซอย 3

 
 

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253