โฆษกโครงการฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง แนวคิดหลักของโครงการฯ และชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงสร้างความเข้าใจผิด 7 ประเด็น (Thairath Tv)

วันที่ 24 มี.ค. 59 ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สัมภาษณ์เรื่อง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีแนวคิดหลักคือ เจ้าพระยาเพื่อทุกคน (Chao Phraya for All) มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมอบเป็นพื้นที่สาธารณะแก่ประชาชนทุกคนทุกระดับ ส่วนรูปแบบและงบประมาณนั้นขึ้นอยู่กับผลสรุปการศึกษาวิจัยทางวิชาการ กระบวนการมีส่วนร่วมและการออกแบบร่วมกับชุมชน ขณะนี้จึงยังไม่มีรูปแบบ และงบประมาณที่ชัดเจน ณ สำนักอธิการบดี ชั้น 6 สจล.

  
 
 

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253