การประชุมตรวจรับรายงานงวดที่ 1

  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 มีการประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น (Inception Report) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 โดยมีนายพินิต เลิศอุดมธนา รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา เป็นประธานการประชุม

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253