งานแถลงข่าว “234 ปี กรุงเทพฯ ฟื้นฟูแม่น้ำพัฒนาภูมิทัศน์และทางเดิน-ปั่นในโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา”

 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2559 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) แถลงข่าวเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้มอบหมาย สจล. และมข. เป็นที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 57 กม. และพื้นที่นำร่องสองฝั่งรวม 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แนวคิดหลัก "เจ้าพระยาเพื่อทุกคน" (Chao Phraya for All)

โดยมีผู้แถลงข่าว 5 ท่าน ได้แก่

1.คุณพีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง 234 ปี แม่น้ำเจ้าพระยาเคียงคู่กรุงเทพฯ ได้เวลาฟื้นฟูแม่น้ำ พัฒนาภูมิทัศน์สวยงามและทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำ สู่อนาคต ที่มาและความสำคัญ ประโยชน์ของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และการลงนามสัญญา จ้างสจล. และมข. เป็นที่ปรึกษางานสำรวจ ออกแบบและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

2. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวถึง วิถีการพัฒนาเมืองในศตวรรษที่ 21 แนวคิดภาพรวมและประโยชน์ของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวทางดำเนินงานเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วันวาน วันนี้ และอนาคต

3. รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวถึงแนวคิดการดำเนินงาน พัฒนาภูมิทัศน์ที่สวยงามและทางเดิน-ปั่น บางช่วงเลียบแม่น้ำ บางช่วงวกเข้าพื้นดินริมฝั่ง เป้าหมายโครงการ และการลงพื้นที่ศึกษาความต้องการของชุมชนในช่วงเดือนที่ผ่านมา

4. ผศ.นพปฎล สุวัจนานนท์ สถาปนิกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวถึงความหลากหลายของงานด้านสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การพัฒนาเมืองและความสำคัญของพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ

และ 5. อาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และชุมชนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และต่อยอดมรดกวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ

ภายในงานมีชุมชนและบุคลากรจากหลายพื้นที่และองค์กรมาร่วมงาน และร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และ เสนอแนะแนวทางพัฒนากับโครงการฯ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253