โฆษกโครงการฯ ให้สัมภาษณ์ตอบประเด็นข้อกังวลจากประชาชนที่มีต่อโครงการฯ (ThaiPBS)

30 มี.ค. 2559 ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สัมภาษณ์ถึงงานแถลงข่าวโครงการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ในรายการวาระประเทศไทย สำนักข่าวไทยพีบีเอส โดยมีประเด็นข้อกังวลจากประชาชนบางเรื่อง ซึ่งทางโฆษกโครงการฯ ได้ตอบดังนี้

- กรอบระยะเวลา 210 วัน สามารถจัดทำการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อเสนอตามความต้องการของประชาชน โดยทำงานเชิงบูรณาการหลากหลายสาขาของผู้เชี่ยวชาญในโครงการกว่า 60 คน พร้อมการใช้การทบทวนข้อมูลโครงการอื่นๆ เช่น กรณีศึกษาโครงการที่จัดทำโดย สนข. ศึกษาและออกแบบทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทาง 140 กม.ในกรอบเวลา 9 เดือน กรณีศึกษาในต่างประเทศ และ การมีคณะทำงานควบคู่กันไปของทีมสถาปัตยกรรมด้านต่างๆ วิศวกรรมด้านต่างๆ สิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง และประวัติศาสตร์และชุมชน เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำ EIA

ที่สำคัญ ในการนำเสนอผลการศึกษา จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกว่า 200 ครั้ง ในพื้นที่ที่ต้องออกแบบละเอียดในระยะ 7 กม.ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ หากบางพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างและยังหาข้อสรุปเป็นรูปแบบไม่ชัดเจน โครงการอาจจะนำเสนอในแนวทางที่ให้มีการศึกษาเชิงลึกต่อไป

- ส่วนข้อกังวลเรื่องรูปแบบนั้น ทางสจล.และ ม.ขอนแก่น เริ่มต้นโครงการนี้ โดยยังไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และทั้งไม่มีการกำหนดให้ทำถนนคอนกรีตแต่อย่างใด นอกจากนี้ หากในระหว่างกระบวนการศึกษา พบสภาพปัญหาเดิมของแนวเขื่อนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำ จนเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะ ทางโครงการตั้งใจจะเสนอให้มีการรื้อปรับปรุงให้อยู่สภาพที่ดีขึ้น

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253