โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ และทิศทางการดำเนินงาน (Metro TV)

1 เม.ย. 59 ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯ และทิศทางการดำเนินงาน ณ ห้องสุทัศน์ 1 ชั้น 2 ศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253