สนทนาในหัวข้อ " เดินหน้าแลนด์มาร์ค...ได้คุ้มเสีย จริงหรือ?" (ThaiPBS)

11 เม.ย. 59 อาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ภูมิสถาปนิกและประวัติศาสตร์ชุมชน โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สนทนากับ คุณยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้ง FoR ในหัวข้อ " เดินหน้าแลนด์มาร์ค...ได้คุ้มเสีย จริงหรือ?" โดยมี รศ.มานพ พงศทัต และศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมแสดงข้อคิดเห็น

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253