กระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา TPBS

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี โฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สัมภาษณ์เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนทุกคนทุกระดับสามารถเข้าถึงแม่น้ำได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ และโครงข่ายทางเดิน-ปั่น เชื่อมต่อนันทนาการ พื้นที่สีเขียว วัฒนธรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม แก่รายการเสียงประชาชน Thai PBS ณ ตึกอธิการบดี ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253