รองปลัดกรุงเทพฯพร้อมด้วยโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม้น้ำเจ้าพระยา ใก้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการฯและทิศทางในการดำเนินงาน (ช่อง9 MCOT HD )

10 มิ.ย.2559 นายภัทรรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รองผู้จัดการและโฆษกโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการและความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ณ ช่อง 9 MCOT HD เวลา 13.00-13.30 น.


แกลลอรี่

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253