Animation โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ( Chao Phraya for All ) ในงานนิทรรศการ TUDA 2016 : City on the Move

คุณวัชระ จงสุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านสถาปัตย์ นำเสนอ Animation โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ( Chao Phraya for All ) โดย สจล.และมข. บนเวทีในงานนิทรรศการ TUDA 2016 : City on the Move 30 ส.ค. - 5 ก.ย. 2559 แวะมาชมการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเห็นภาพกรุงเทพฯ...มหานครแห่งการเชื่อมต่อ จัด ณ แฟชั่นฮอล ชั้น 1 สยามพารากอน ถนนพระราม 1 จัดโดย สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

111 ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา)
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-246-0253